.....
 
 
 
           หน้าแรก
           กระดานข่าว
           ระบบ E-Office
           ส่งรายงาน
           Download
           Administrator
 
หัวข้อกิจกรรม :  
 รพ.สต.บ้านสำโรงโคกเพชร รับประเมินตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
รายละเอียด :  
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ติดตามงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวตามเกณฑ์ประเมิน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยได้รับความร่วมมือจาก อบต. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อสม. มิสนมแม่ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด และได้รับคำเสนอแนะเพื่อพัฒนางานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับทองต่อไป
ที่มาของกิจกรรม :  
ผู้ดูแลระบบ
วันที่ลงกิจกรรม :  
วันที่ 7 กรกฏาคม 2556
ที่มา :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     © Copyright 2011 สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ All rights reserved.
       ตั้งอยู่ที่ ซอยวิมลบัณฑิต (ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
       ติดต่อ Webmaster หรือ MSN : W.nualnang@msn.com